15.07.2024 г., 05:22 ч.

Условия за Регистрация

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Това са „Общите условия” за онлайн поведение, от страна на потребителите, на страниците на Граничарите на България, включващи ползването на предоставяните от Екипа на Граничарите на България възможности за връзка с други потребители, посредством услугите на Форум Граничарите на България.
Участието във Форум Граничарите на България може да се осъществява от лица над 18 годишна възраст или непълнолетни, които имат разрешението на родителите си да посещават интернет пространството.
     ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не ползва предоставената му възможност на страниците на Граничарите на България за каквато и да е дейност, забранена от законите на Р.България, неотговаряща на раздели „Специални Условия” и „Общи Условия” или в противоречие с моралните норми.
     ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички закони и нормативни актове и е лично отговорен за всички действия или бездействия, които следват от ползването на Потребителското име и Паролата, включително и при пренасянето на съдържание.
    ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява че няма да предявява искания към Екипа на Граничарите на България при неоторизиран достъп до данните на ПОТРЕБИТЕЛЯ или неоторизирана промяна по време на тяхното предаване на всеки материал или данни, изпратени или получени или неизпратени и неполучени чрез страницата.
    ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че няма да търси от Екипа на Граничарите на България отговорност или обезщетения за всякакви заплашителни, обидни, неприлични или незаконни съдържания или материали на нито една страна или нарушение на авторските права, включително интелектуална собственост.
    ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява че Екипът на Граничарите на България не е отговорен за никакво съдържание, изпратено чрез или включено в страницата от трета страна.

                          ЗАБРАНЯВА СЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:
    1.Да публикува, разпространява или разпръсква неподходящи, неграмотни, обидни, подстрекателни, нечестни, политически или незаконни материали или информация, порно снимки както и видео филми.
    2.Да изпраща или да препредава каквито и да е материали, съдържащи компютърни вируси, "троянски коне", макровируси, или каквито и да е вредни или ненужни програми.
    3.Да изпраща, да съхранява или да препредава в рамките на страницата по какъвто и да е начин материали, музика, видео и софтуер, предмет на авторското право, лична неприкосновеност, или всеки друг приложим в конкретни случаи нормативен акт.
   4.Да се опитва да придобие неоторизиран достъп към страницата, чуждо Потребителско Име и Парола.
   5.Да разкрива лични данни на други потребители или лица, които е познавал, или за които е получил тези данни.      
       
НАРУШАВАНЕТО НА ГОРНИТЕ УСЛОВИЯ Е ПРЕДПОСТАВКА ЕКИПА НА ГРАНИЧАРИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, СЛЕД УЗНАВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНОТО НАРУШЕНИЕ, БИЛО ЧРЕЗ ЛИЧНО УЗНАВАНЕ, ИЛИ ПОСРЕДСТВОМ ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ, ДА СЕЗИРА ПРАВООХРАНИТЕЛНИТЕ И ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ ОТ НАРУШИТЕЛЯ.

ЕКИПЪТ НА ГРАНИЧАРИТЕ НА БЪЛГАРИЯ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗКАЗВАНИТЕ ЛИЧНИ МНЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СТРАНИЦИТЕ НА ГРАНИЧАРИТЕ НА БЪЛГАРИЯ.