22.07.2024 г., 20:27 ч.

Специални условияСпоразумениеОбщи условия

ПРАВИЛА НА ФОРУМ ,,Граничарите на България".

1. Всички данни в профила на потребителите, както и мненията във Форума, следва да бъдат изписани на "КИРИЛИЦА". Писането на кирилица е задължително. Българският език е официалният език. Явни демонстрации на неуважение или нежелание да се използва ще се смятат за “неуважение към останалите участници”. Такива мнения на участници, отказващи да пишат на кирилица, ще бъдат редактирани или отстранявани и авторите наказвани.  Диалектни форми на изразяване са забранени освен ако не се цитира фраза или израз. Приемат се и мнения на латиница ако трябва да се цитира израз,наименование или име. Мнения на друг език се приемат само ако темата го изисква.

2. Всеки потребител е задължен точно и ясно да попълни графата "Време на отбиване на военната служба". Пример: "хххх г. - хххх г. или хххх г. - още служа.";

3. Всеки потребител е задължен точно и ясно да попълни графата "Място на отбиване на военната служба". Пример: "Поделение хххх, ГО хххх и т.н.";
 
*За потребители, които не са били част от граничната служба в графата "Място на отбиване на военната служба" се попълва - род войски и поделение.
*За потребители, които не са служили, в графата "Време на отбиване на военната служба" и в графата "Място на отбиване на военната служба" се отбелязва - "Не служил/а".

4.Регистрацията на всеки новорегистрирал се потребител се активира след одобрението от екипа на форума.

5.Потребител, който не е влизал повече от шест месеца в своя профил, ще бъде изтрит без предупреждение.

6. Използването на рекламни, политически, расистки или порнографски детайли, сцени на насилие, обиди и нападки, накърняващи личното достойнство и други подобни са абсолютно забранени и при нарушение, потребителят ще бъде наказван!Участниците във форум ,,Граничарите на България" са длъжни да спазват добрия тон и да уважават чуждото мнение.

7. Темите трябва да се формулират по начин, който дава да се разбере възможно най-пълно, недвусмислено и кратко за какво ще се отнася дискусията. В противен случай темата ще бъде преименувана и автора предупреден.

8. Потребителят, преди да публикува нова тема, е длъжен да провери за евентуално нейно съществуване, за да се избегне повтаряне на теми. При наличие на еднакви теми по-новата ще бъде отстранявана.

9.Създадени теми с еднакво съдържание в различни раздели ще бъдат отстранявани.

10. Създадена тема в неподходящ раздел ще бъде премествана.

11.Създадени теми с близко съдържание в един раздел ще бъдат обединявани под общото заглавие на най-късно създадената.

12.Публикуването на няколко поредни поста не се разрешава. Редактирайте първият!

13. На потребителите се забранява публично да се изявяват като модератори.

14.Личните дискусии във форума се правят само с лични съобщения.

15.. Всякакъв спам или офф топик е забранен.Такива мнения ще бъдат изтривани и авторът ще бъде незабавно предупреден.

16. Писането с ГЛАВНА буква в началото на всяко изречение и след точка, както и ползването на препинателни знаци е задължително! Забранено е писането изцяло с главни букви!

17.Потребител на който са му отправени  две последователни забележки за системно
нарушаване на общоприетите правила от администратора или модератори ,и същият не ги вземе под внимание автоматично му се налага месечна забрана за посещение на форума.

18. Ако потребителят продължи с нарушенията на правилата на форума  и след изтърпяното наказание,администратора си запазва правото да му заличи регистрацията
по негова преценка ,и без да дължи на никой обяснения.

19.. Темите трябва да се формулират по начин, който дава да се разбере възможно най-пълно, недвусмислено и кратко за какво ще се отнася дискусията. В противен случай темата ще бъде преименувана и автора наказан.

20.Администратора и модераторите на сайта не се задължават и запазват правото си да не отговарят на всички запитвания или оплаквания публикувани в този форум. Тъй като информацията, която се публикува във форума е публична, ако въпросът ви е с приоритетна важност, очакваме от ваша страна сериозно отношение, като с това имаме предвид да подадете въпроса или оплакването лично до нас, на адрес или по електронната поща.

21.Решенията на администратора и модераторите не се коментират,те са еднолични.